IIS: Visuell identitet och språk

IIS: Visual identity and language

Digital typografi (h1)

.se

.nu

Goto 10

Internetfonden

Webbstjärnan

Internetdagarna

Sajtkollen

IIS: Visuell identitet och språk

IIS visuella identitet är vårt ansikte utåt. Den uttrycker vilka vi är och vad vi står för. Manualen talar om hur man använder logotyper, färger, typsnitt och bilder. Alla ska följa den. 

Vår vision och våra värderingar berättar vilka vi är, vad vi erbjuder och vart vi vill nå. Det kan sammanfattas så här: Genom tillväxt och bibehållen kvalitet ska IIS vara det självklara valet av leverantör för toppdomän i Sverige, vilket ger ökade resurser till utveckling av Internet och tjänster som breddar IIS verksamhet. Hur vi formulerar oss är en viktig del av hur vi uppfattas. Därför har vi riktlinjer för tonalitet, språkbruk och begreppsanvändning.

Vision

Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Vill

Våra evenemang, kurser och guider gör det enklare och roligare att förstå och använda internets tjänster.

Vågar

Vårt engagemang inom säkerhetsfrågor, personlig integritet och ett öppet internet gör nätet till en plats där alla kan tillvarata internets möjligheter.

Kan

Vårt internet är en stabil och säker infrastruktur som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige.

Värderingar

Öppenhet

Vi tror på öppenhet och att dela med oss. Genom att agera transparent är vi en trovärdig organisation att lita på i Internetsverige.

Passion

Vi tycker om och tror på internet. Internet bidrar positivt till människornas och samhällets utveckling. Genom att driva internet framåt formar vi vår gemensamma framtid.

Pålitlighet

Vi håller vad vi lovar. Genom hög professionalitet och ständiga förbättringar levererar vi alltid tjänster som förtjänar högsta förtroende.

Vårt varumärke i tal och skrift

I dagligt tal

IIS

Internetstiftelsen i Sverige

I längre texter

I de fall logotypen finns med skrivs enbart "IIS"

I de fall logotypen inte finns med skrivs först "Internetstiftelsen i Sverige, IIS" och sedan fortsättningsvis "IIS”

I dagligt tal, på engelska

IIS

The Internet Foundation in Sweden

Huvuddomän (internet)

iis.se

Hashtag – vid taggning i sociala medier

#iis

Handle – användarnamn i sociala medier

IIS (om möjligt) annars Stiftelsen eller Internetstiftelsen

In English

When spoken or written

IIS

The Internet Foundation in Sweden

Tonalitet och språkbruk

Tonaliteten är IIS röst och speglar hur vi vill uppfattas. Det handlar om vilka ord vi väljer och sättet vi komponerar meningar på. Eftersom vi vill inkludera alla och dela med oss av vår kunskap, vill vi att alla ska förstå och tycka att vi skriver på ett lättförståeligt sätt. Därför ska språket vara enkelt och rakt på sak, motsatsen till byråkratiskt. Personliga manér ska inte finnas på IIS-webben men ibland kan det finnas rum för det i annan extern kommunikation – situationen avgör.

För att uppfylla kraven vi har på oss själva är det viktigt att alla förmedlar samma tonalitet genom ett gemensamt språkbruk. Därför har vi några enkla riktlinjer:

 • Skriv enkelt, kort och konkret.
 • Skriv raka meningar och förklara svåra begrepp, till exempel alla facktermer som vi är vana vid men inte alla i vår omvärld. Ett exempel på en rak mening är: “IIS anordnar ett seminarium där vi berättar om hur domännamnssystemet, DNS, fungerar”. Jämför med meningen: “Hur DNS fungerar kommer IIS att berätta under ett seminarium”. I den andra meningen har vi inte använt rak ordföljd och inte heller förklarat vad förkortningen DNS är. Det blir följaktligen svårare att förstå vad vi menar.
 • Använd aktiva verbformer, till exempel “IIS anordnar…”, “Tjänsten ger…” etcetera.
 • Använd svenska begrepp– inte svengelska, till exempel “publiceringsverktyg” istället för “CMS”. På Svenska språkrådets sajt finns vägledning: http://www.sprakradet.se/GetDoc?meta_id=1952

IIS skrivregler

När vi pratar om oss själva skriver vi alltid IIS  (med stora bokstäver). Första gången IIS nämns i en fristående text skriver vi ut “Internetstiftelsen IIS”, till exempel i pressmeddelanden. På engelska är motsvarande “ The Internet Foundation IIS”. Vi skriver med andra ord inte “IIS Registry”, “IIS Utveckling” eller “IIS Kommunikation” i extern kommunikation. Vi talar enbart om IIS.

När vi uttrycker genitiv (som beskriver ägande) skriver vi “IIS”, inte “IIS´s” eller “IIS:s”. På engelska är motsvarigheten IIS’

Vi skriver "internet" och "nätet" med gemen (liten) begynnelsebokstav, inte “Internet” och "Nätet".

Vardagligt språk

Vi skriver “ska”, aldrig “skall”.

Vi skriver “du” och “ni” med gemen (liten) begynnelsebokstav. Vi använder “du” i tilltal, inte “ni” om det inte avser en grupp personer.

Skriv ut förkortningar och siffror under tolv

Vi skriver ut förkortningar som “till exempel” och “etcetera”, vi skriver inte “t ex” och “etc”.

Vissa vedertagna förkortningar går dock bra att använda. Förkortningen “app” är så pass vedertagen att förkortningen är att föredra framför “applikation” som lätt uppfattas som omständlig. Ibland kan det då vara lämpligt att ge en kortare förklaring: ”App, eller applikation som det är en förkortning av, är helt enkelt ett program som man installerar på sin mobiltelefon. Begreppet appar började användas mer omfattande 2008, när Apple lanserade App Store till Iphone, som är en programbutik för Apples mobiltelefon.”

Vi skriver förkortningar av tekniska begrepp med versaler, då blir det mindre risk för missförstånd. Svenska skrivregler om förkortningar av namn:

”Om förkortningen utläses som ett normalt ord, använda endast stor begynnelsebokstav: Nato, Dagab, Stim. Om förkortningen utläses bokstav för bokstav, används stora bokstäver i hela förkortningen: SKF, USA, TCO. Vet man inte hur det förhåller sig eller, om bruket varierar, skriver man med stora bokstäver.”

Vi skriver ut siffror under tolv med bokstäver i brödtext. I texter med mycket siffror kan man göra undantag för att det ska bli tydligare, till exempel i en ekonomisk redovisning.

Svenska ord och uttryck

I största möjliga mån ska vi använda svenska ord och uttryck. Exempelvis skriver vi “webbläsare”, aldrig “browser”; “e-post” eller “mejl”, aldrig “e-mail” eller “mail”. Vi skriver heller aldrig “e-brev. Ordet “e-post” syftar på tjänsten e-post och vi skriver därmed aldrig “ett e-post”. Utan vi skriver “ett e-postmeddelande” eller “ett mejl”. Som verb använder vi “e-posta” eller “mejla”.

Korrekt begreppsanvändning

På IIS benämner vi webben med ordet “webben” (alltid gement). Aldrig “web” (engelsk stavning), “www” eller “World Wide Web”. Det är viktigt att vi använder ordet “webb” och “internet” korrekt och inser att de inte är synonymer.

Vi skriver “webbplats” eller den lite vardagligare benämningen “sajt”, inte “hemsida”. Vi använder inte “hemsida” eftersom det kan syfta på en webbplats startsida och därför skriver vi den mer precisa termen “webbplats”.

Märke

Ladda ner IIS märke som EPS, JPG och PNG (ZIP)

Animerat märke

Färger

Primärfärger

Använd i första hand de icketonade primärfärgerna. Färgtoningarna används primärt för grafer, illustrationer och webbgrafik.
Blå
HEX #3284bf
RGB 50/132/191
PMS 285
CMYK 75/35/0/7Gul
HEX #ffe100
RGB 255/225/0
PMS 108
CMYK 0/10/100/0Svart
HEX #000
RGB 0/0/0
PMS Process Black
CMYK 0/30/0/100Vit
HEX #fff
RGB 250/250/250
PMS –
CMYK 0/0/0/0#4690c5 #ffe419 #191919
#5b9dcc #ffe733 #333333
#6fa9d2 #ffea4c #4c4c4c
#84b5d9 #ffed66 #666666
#98c1df #fff07f #7f7f7f
#adcee5 #fff399 #999999
#c1daec #fff6b2 #b2b2b2
#d6e6f2 #fff9cc #cccccc
#eaf2f8 #fffce5 #e5e5e5

Accentfärger

Används då det behövs en bredare färgpalett än den primära. Använd i första hand de icketonade färgvärdena. Färgtoningarna används primärt för grafer, illustrationer och webbgrafik.
Grön
#34b233
RGB 52/178/51
PMS 361
CMYK 80/0/98/0Röd
#e00034
RGB 224/0/52
PMS 185
CMYK 0/94/78/0Orange
#ff7900
RGB 255/121/0
PMS 151
CMYK 0/64/100/0Lila
#80379b
RGB 128/55/155
PMS 2593
CMYK 67/92/0/0Rosa
HEX #e0249a
RGB 224/36/154
PMS 225
CMYK 0/90/0/0#48ba47 #e31948 #ff8619 #8c4ba5 #e339a4
#5dc15c #e6335d #ff9433 #995faf #e650ae
#71c970 #e94c71 #ffa14c #a673b9 #e965b8
#85d185 #ec6685 #ffaf66 #b387c3 #ec7cc2
#99d899 #ef7f99 #ffbc7f #bf9bcd #ef91cc
#aee0ad #f399ae #ffc999 #ccafd7 #f3a7d7
#c2e8c1 #f6b2c2 #ffd7b2 #d9c3e1 #f6bde1
#d6f0d6 #f9ccd6 #ffe4cc #e6d7eb #f9d3eb
#eaf7ea #fce5ea #fff1e5 #f2ebf5 #fce9f5

Typografi

Bilder

Bilder förstärker kommunikationen och därför använder vi gärna bilder både i tryckt material och i vår digitala kommunikation. Bildspråket ska vara tydligt och spegla IIS värderingar. För att visa att vi tycker om internet, är inkluderande och delar med oss till andra använder vi gärna människor i bild. Vi använder både bilder från vår egen verksamhet med egen personal och bilder med andra internetanvändare.

Vi använder färgbilder i största möjliga utsträckning, med naturliga färger och naturligt ljus. Bilderna får gärna ha en lätt dokumentär känsla, och kännas som att de är tagna mitt i ett ögonblick av händelser som speglar våra värderingar.

Vi undviker kroppsdelar utan ansikten, och använder helst närbilder på människor där man ser tydligt vad de sysslar med. Bilderna på människor får gärna tydligt visa samarbete mellan människor eller människa och maskin. 

Bilderna ska präglas av följande:

 • De ska spegla att vi är verksamma i Sverige och därför
  visa svenska miljöer.
 • De ska spegla autentiska miljöer och inte se
  för arrangerade ut.
 • De ska spegla våra värderingar: Öppenhet, Passion, Pålitlighet. 

Användning