IIS: Visuell identitet och språk

IIS: Visual identity and language

Digital typografi (h1)

.se

.nu

Goto 10

Internetfonden

Webbstjärnan

Internetdagarna

Sajtkollen

Rätt och fel.

Bilder

Bilder förstärker kommunikationen och därför använder vi gärna bilder både i tryckt material och i vår digitala kommunikation. Bildspråket ska vara tydligt och spegla IIS värderingar. För att visa att vi tycker om internet, är inkluderande och delar med oss till andra använder vi gärna människor i bild. Vi använder både bilder från vår egen verksamhet med egen personal och bilder med andra internetanvändare.

Vi använder färgbilder i största möjliga utsträckning, med naturliga färger och naturligt ljus. Bilderna får gärna ha en lätt dokumentär känsla, och kännas som att de är tagna mitt i ett ögonblick av händelser som speglar våra värderingar.

Vi undviker kroppsdelar utan ansikten, och använder helst närbilder på människor där man ser tydligt vad de sysslar med. Bilderna på människor får gärna tydligt visa samarbete mellan människor eller människa och maskin. 

Bilderna ska präglas av följande:

  • De ska spegla att vi är verksamma i Sverige och därför
    visa svenska miljöer.
  • De ska spegla autentiska miljöer och inte se
    för arrangerade ut.
  • De ska spegla våra värderingar: Öppenhet, Passion, Pålitlighet.