IIS: Visuell identitet och språk

IIS: Visual identity and language

Digital typografi (h1)

.se

.nu

Goto 10

Internetfonden

Webbstjärnan

Internetdagarna

Sajtkollen

IIS skrivregler

När vi pratar om oss själva skriver vi alltid IIS  (med stora bokstäver). Första gången IIS nämns i en fristående text skriver vi ut “Internetstiftelsen IIS”, till exempel i pressmeddelanden. På engelska är motsvarande “ The Internet Foundation IIS”. Vi skriver med andra ord inte “IIS Registry”, “IIS Utveckling” eller “IIS Kommunikation” i extern kommunikation. Vi talar enbart om IIS.

När vi uttrycker genitiv (som beskriver ägande) skriver vi “IIS”, inte “IIS´s” eller “IIS:s”. På engelska är motsvarigheten IIS’

Vi skriver "internet" och "nätet" med gemen (liten) begynnelsebokstav, inte “Internet” och "Nätet".

Vardagligt språk

Vi skriver “ska”, aldrig “skall”.

Vi skriver “du” och “ni” med gemen (liten) begynnelsebokstav. Vi använder “du” i tilltal, inte “ni” om det inte avser en grupp personer.

Skriv ut förkortningar och siffror under tolv

Vi skriver ut förkortningar som “till exempel” och “etcetera”, vi skriver inte “t ex” och “etc”.

Vissa vedertagna förkortningar går dock bra att använda. Förkortningen “app” är så pass vedertagen att förkortningen är att föredra framför “applikation” som lätt uppfattas som omständlig. Ibland kan det då vara lämpligt att ge en kortare förklaring: ”App, eller applikation som det är en förkortning av, är helt enkelt ett program som man installerar på sin mobiltelefon. Begreppet appar började användas mer omfattande 2008, när Apple lanserade App Store till Iphone, som är en programbutik för Apples mobiltelefon.”

Vi skriver förkortningar av tekniska begrepp med versaler, då blir det mindre risk för missförstånd. Svenska skrivregler om förkortningar av namn:

”Om förkortningen utläses som ett normalt ord, använda endast stor begynnelsebokstav: Nato, Dagab, Stim. Om förkortningen utläses bokstav för bokstav, används stora bokstäver i hela förkortningen: SKF, USA, TCO. Vet man inte hur det förhåller sig eller, om bruket varierar, skriver man med stora bokstäver.”

Vi skriver ut siffror under tolv med bokstäver i brödtext. I texter med mycket siffror kan man göra undantag för att det ska bli tydligare, till exempel i en ekonomisk redovisning.

Svenska ord och uttryck

I största möjliga mån ska vi använda svenska ord och uttryck. Exempelvis skriver vi “webbläsare”, aldrig “browser”; “e-post” eller “mejl”, aldrig “e-mail” eller “mail”. Vi skriver heller aldrig “e-brev. Ordet “e-post” syftar på tjänsten e-post och vi skriver därmed aldrig “ett e-post”. Utan vi skriver “ett e-postmeddelande” eller “ett mejl”. Som verb använder vi “e-posta” eller “mejla”.

Korrekt begreppsanvändning

På IIS benämner vi webben med ordet “webben” (alltid gement). Aldrig “web” (engelsk stavning), “www” eller “World Wide Web”. Det är viktigt att vi använder ordet “webb” och “internet” korrekt och inser att de inte är synonymer.

Vi skriver “webbplats” eller den lite vardagligare benämningen “sajt”, inte “hemsida”. Vi använder inte “hemsida” eftersom det kan syfta på en webbplats startsida och därför skriver vi den mer precisa termen “webbplats”.