IIS: Visuell identitet och språk

IIS: Visual identity and language

Digital typografi (h1)

.se

.nu

Goto 10

Internetfonden

Webbstjärnan

Internetdagarna

Sajtkollen

Tonalitet och språkbruk

Tonaliteten är IIS röst och speglar hur vi vill uppfattas. Det handlar om vilka ord vi väljer och sättet vi komponerar meningar på. Eftersom vi vill inkludera alla och dela med oss av vår kunskap, vill vi att alla ska förstå och tycka att vi skriver på ett lättförståeligt sätt. Därför ska språket vara enkelt och rakt på sak, motsatsen till byråkratiskt. Personliga manér ska inte finnas på IIS-webben men ibland kan det finnas rum för det i annan extern kommunikation – situationen avgör.

För att uppfylla kraven vi har på oss själva är det viktigt att alla förmedlar samma tonalitet genom ett gemensamt språkbruk. Därför har vi några enkla riktlinjer:

  • Skriv enkelt, kort och konkret.
  • Skriv raka meningar och förklara svåra begrepp, till exempel alla facktermer som vi är vana vid men inte alla i vår omvärld. Ett exempel på en rak mening är: “IIS anordnar ett seminarium där vi berättar om hur domännamnssystemet, DNS, fungerar”. Jämför med meningen: “Hur DNS fungerar kommer IIS att berätta under ett seminarium”. I den andra meningen har vi inte använt rak ordföljd och inte heller förklarat vad förkortningen DNS är. Det blir följaktligen svårare att förstå vad vi menar.
  • Använd aktiva verbformer, till exempel “IIS anordnar…”, “Tjänsten ger…” etcetera.
  • Använd svenska begrepp– inte svengelska, till exempel “publiceringsverktyg” istället för “CMS”. På Svenska språkrådets sajt finns vägledning: http://www.sprakradet.se/GetDoc?meta_id=1952