IIS: Visuell identitet och språk

IIS: Visual identity and language

Digital typografi (h1)

.se

.nu

Goto 10

Internetfonden

Webbstjärnan

Internetdagarna

Sajtkollen

Värderingar

Öppenhet

Vi tror på öppenhet och att dela med oss. Genom att agera transparent är vi en trovärdig organisation att lita på i Internetsverige.

Passion

Vi tycker om och tror på internet. Internet bidrar positivt till människornas och samhällets utveckling. Genom att driva internet framåt formar vi vår gemensamma framtid.

Pålitlighet

Vi håller vad vi lovar. Genom hög professionalitet och ständiga förbättringar levererar vi alltid tjänster som förtjänar högsta förtroende.