IIS: Visuell identitet och språk

IIS: Visual identity and language

Digital typografi (h1)

.se

.nu

Goto 10

Internetfonden

Webbstjärnan

Internetdagarna

Sajtkollen

Vårt varumärke i tal och skrift

I dagligt tal

IIS

Internetstiftelsen i Sverige

I längre texter

I de fall logotypen finns med skrivs enbart "IIS"

I de fall logotypen inte finns med skrivs först "Internetstiftelsen i Sverige, IIS" och sedan fortsättningsvis "IIS”

I dagligt tal, på engelska

IIS

The Internet Foundation in Sweden

Huvuddomän (internet)

iis.se

Hashtag – vid taggning i sociala medier

#iis

Handle – användarnamn i sociala medier

IIS (om möjligt) annars Stiftelsen eller Internetstiftelsen