IIS: Visuell identitet och språk

IIS: Visual identity and language

Digital typografi (h1)

.se

.nu

Goto 10

Internetfonden

Webbstjärnan

Internetdagarna

Sajtkollen

Vision

Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Vill

Våra evenemang, kurser och guider gör det enklare och roligare att förstå och använda internets tjänster.

Vågar

Vårt engagemang inom säkerhetsfrågor, personlig integritet och ett öppet internet gör nätet till en plats där alla kan tillvarata internets möjligheter.

Kan

Vårt internet är en stabil och säker infrastruktur som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige.