IIS: Visuell identitet och språk

IIS: Visual identity and language

Digital typografi (h1)

.se

.nu

Goto 10

Internetfonden

Webbstjärnan

Internetdagarna

Sajtkollen

För att särskilja märket från omgivningen ska alltid avståndet mellan märkets ytterkanter till kringliggande element vara minst lika stort som bredden på "w".

Användning